De genealogie van Geerlig (Leferts) Raemelman

 

 

Geerlig (Leferts) Raemelman, een zoon of kleinzoon van Lefert Raemelman, is de eerste stamvader.

Aannemelijk is dat ook al eerdere geslachten op Erve Raemelmans woonden, alleen heb ik daar nog onvoldoende gegevens van gevonden.

Toen er in 1748 een volkstelling werd gehouden, woonden op Erve Raemelmans de weduwe Raemelman met vier zonen, t.w. Levert, Hendrik, Willem en Albert. Geerlig was dus toen al overleden. Wat zijn zonen betreft:

1.   Levert werd later winkelier in de buurt “Voor de brug” te Ommen en kreeg alleen een dochter.

2.   Hendrik woonde na zijn huwelijk op Erve Wilms in de buurtschap Eerde onder Ambt Ommen. Ook hij kreeg alleen een dochter.

3.   Albert werd schoolmeester in de buurtschap Beerze onder Ambt Ommen. Hij kreeg drie dochters en een zoon Hendrik. Deze Hendrik kreeg twee dochters en een zoon die na twee weken al overleed.

4.   Willem trouwde met een weduwe welke woonde op Erve Lugies in de buurtschap Varssen, ook onder Ambt Ommen. Daarna noemde hij zich Luigjes, Luchies of Luichjes. Later komt ook de naam Lugies nog weer voor.

Van zijn zonen Alard Stephanus Luchies en Mauritz Eusebius Luchies zijn aparte stambomen opgesteld. Dit, omdat deze nog niet compleet zijn en de laatste generaties nog niet om toestemming tot plaatsing is gevraagd. Deze stambomen bevatten daarom slechts vier generaties.

Hiermee zou dus in deze stamboom een einde zijn gekomen aan de naam Ramerman. Maar gelukkig had Willem ook nog een zoon Jan Hendrik. Toen deze trouwde en naar Vriezenveen verhuisde, ging hij zich Ramerman noemen. Later echter weer Luchies. Hij kreeg drie zonen die voor nageslacht zorgden, n.l.: Hendrikus, Willem en Jan Harm.

1.   Hendrikus Ramerman. Zijn nazaten wonen nu nog hoofdzakelijk in Vriezenveen en naaste omgeving.

2.   Willem Ramerman. Zijn nazaten wonen nu door heel Nederland en zelfs in Australië en Amerika.

3.   Jan Harm Luchies. Zijn nazaten wonen nu voornamelijk in Drenthe.

Ook van deze Jan Harm is een aparte stamboom opgesteld. Evenals de stambomen van Alard Stephanus en Mauritz Eusebius, is ook deze nog niet compleet en de zijn laatste generaties nog niet om toestemming tot plaatsing gevraagd. Daarom bevat deze stamboom slechts drie generaties.

Hopelijk maakt onderstaand schema het voordurend wijzigen van de namen wat overzichtelijker.

Organigram

 

Genealogie van Geerlig Ramerman

Genealogie van Alard Stephanus Luchies

Genealogie van Mauritz Eusebius Luchies

                              Genealogie van Jan Harm Luchies