WELKOM OP DE HOME PAGE VAN HENK RAMERMAN

 

Hier vindt u de eerste resultaten van mijn genealogisch onderzoek naar de familienaam Ramerman. Tot nu toe heb ik e.e.a. terug kunnen vinden tot circa 1710.

Er zijn echter ook mannelijke nazaten die de achternaam Luchies aannamen. De takken van deze personen zijn apart vermeld (zie onder Geerlig Raemelman).

 

   Foto van mijn grootvader Hendrikus

   Ramerman (geboren 01-06-1876) en

   zijn gezin. Mijn vader Herman was toen

   nog niet geboren.

   De foto is ca. 1910 genomen.

 

De huidige generaties heb ik benaderd met de vraag of ze me wilden helpen om de stambomen kompleet te maken tot en met 2007. Hier heeft (nagenoeg) iederéén zeer positief op gereageerd. Ook hebben de huidige generaties toestemming gegeven om hun gegevens te publiceren. Van de nog in leven zijnde personen zijn bij de geboortedatums vanaf 1910 en van de huwelijksdatums vanaf 1930 echter alleen de jaartallen vermeld.

Uniek is verder dat van de schoonouders niet alleen de namen, maar ook de geboortedatums en –plaatsen vermeld zijn.

Het resultaat is dat, voor zover ik kan nagaan, nu bijna alle Ramermannen in kaart zijn gebracht. Alleen de tak die naar Amerika is vertrokken is nog niet kompleet. Daarom heb ik deze hier nog niet vermeld.

Iedere Ramerman kan op deze site nu terugvinden wie zijn of haar voorvaderen en verre neven en nichten zijn. Ik hoop dat velen met plezier deze site zullen raadplegen.

Tot slot wil ik iederéén die mij gegevens ter beschikking heeft gesteld en/of akkoord is gegaan met de plaatsing van de persoonlijke gegevens hartelijk danken voor zijn of haar medewerking.

.

Uw reacties, opmerkingen en/of aanvullingen zie ik met belangstelling tegemoet.